2013


la bolsita del baile


MEDIDORs

QUIMEREs

somni o creació imaginària que s'entén com a real, essent una il.lusió, una utopia, quasi impossible de realitzar.